Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 7 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas sportowych i mistrzostwa sportowego wyższych niż klasa I, publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec rozpocznie się
1 marca 2021 r.

Rekrutacja odbywać się będzie do klas IV sportowych/mistrzostwa sportowego w czterech szkołach podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu - oferta
Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu - oferta
Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu - oferta
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu - oferta

Wniosek o przyjęcie należy złożyć elektronicznie poprzez system

Po wypełnieniu wniosku w systemie należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej szkoły w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego;
oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne


Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym 

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 r. –
- 31.03.2021 r.
do godz. 15.00

do 08.07.2021 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy

 25.06.2021 r.-
 - 29.06.2021 r.

do godziny 15.00

Nie dotyczy
(kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

3.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.06.2021 r.
 o godz. 15.00

16.07. 2021 r.

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 02.07. 2021 r.
do godziny 15.00

do 21.07.2021 r. do godz. 15.00

5.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.07.2021 r.
 godz. 12.00

22.07.2021 r.

godz. 12.00Rekrutacja ID: 130; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 0;